Wykład profesor Clary Viñas

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Instytut Biologii Medycznej PAN, zorganizowali zebranie naukowe Oddziału, na którym prof. Clara Viñas (Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC) wygłosiła wykład zatytułowany:

Intensifying the possibilities of Boron molecules for application in Molecular Materials and in Medicine

Profesor Clara Viñas jest znana z osiągnięć w dziedzinie chemii i zastosowań klasterów boru. Jednym z przedmiotów zainteresowań prof. Viñas są metody syntezy klasterów boru i ich pochodnych oraz ich wykorzystanie w konstrukcji nowych materiałów min. dla diagnostyki medycznej, terapii i konstrukcji bioczujników. Połączenie anionowego charakteru, niskiej gęstości elektronowej, hydrofobowości, właściwości surfaktantowych, zdolności generowania wiązań niekowalnecyjnych i zdolności do samoorganizacji, jak również unikalnych właściwości elektronowych, elektrochemicznych i fotonicznych stwarza podstawy wielu praktycznych zastosowań tych połączeń.

Wykład odbył się 31 maja 2011r. w Sali Rady Wydziału Chemii UŁ, ul. Tamka 12.


Wykład profesora Zbigniewa Brzozowskiego

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zorganizował zebranie naukowe Oddziału, na którym
dr hab. inż., prof. em. PW Zbigniew BRZOZOWSKI (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
wygłosił wykład zatytułowany:

Kres 100-letniego panowania formaldehydu ?

Profesor Zbigniew Brzozowski jest również pracownikiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego; od wielu lat zajmuje się problematyką oddziaływania formaldehydu na stan zdrowia człowieka, m. in. szuka korelacji pomiędzy występowaniem formaldehydu a poziomem zachorowalności na białaczkę. Specjalista w zakresie przemysłowego wykorzystywania polimerów.Wykład odbył się 3 marca o godzinie 12:15 w Sali Rady Wydziału Chemii UŁ, ul. Tamka 12.


Wykład profesora Heinza Heimgartnera

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zorganizował zebranie naukowe Oddziału, na którym Professor Heinz Heimgartner, University of Zurich, Institute of Organic Chemistry wygłosił wykład zatytułowany:

My Experience with Diazo Compounds

Profesor Heinz Heimgartner, Honorowy Członek PTChem oraz Doktor Honoris Causa UŁ, znany jest z osiągnięć w zakresie fotochemii związków heterocyklicznych, syntezy i badań strukturalnych peptydów, związków heterocyklicznych oraz heteroatomowych. Jest także współautorem wielu prac odnoszących się do wykorzystania diazozwiązków w syntezie organicznej.


Wykład odbył się 1 marca (wtorek) o godzinie 15:30 w Sali Rady Wydziału Chemii UŁ, ul. Tamka 12.


Wykład profesora Bernharda Witulskiego

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem oraz CBMiM PAN w Łodzi zorganizowali zebranie naukowe, na którym profesor Bernhard Witulski (Laboratoire de Chime Moléculaire et Thio-organique & Université de Caen - Francja) wygłosił wykład zatytułowany:
Functionalized Ynamides - Versatile Building Blocks for Transition Metal Catalyzed Reactions
Profesor Bernhard Wituski znany jest z prac prowadzonych w dziedzinie totalnej syntezy związków organicznych pochodzenia naturalnego oraz wykorzystania odczynników metaloorganicznych w syntezie.
Wykład odbył się 26 stycznia br. (środa) o godzinie 15:30, w sali 09 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN przy ul. Sienkiewicza 112 w Łodzi.


Wykład prof. Joanny Sadlej

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTCh oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował zebranie naukowe Oddziału, na którym profesor Joanna Sadlej (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) wygłosiła wykład zatytułowany:
Klastry wody (H2O2)n - czy bliżej do poznania jej tajemnic ?
Joanna Sadlej prowadzi badania z zakresu chemii fizycznej poświęcone oddziaływaniom międzymolekularnym, teoretycznej spektroskopii molekularnej i aplikacyjnej chemii kwantowej.

Wykład odbył się 25 stycznia 2011 roku (wtorek) o godzinie 15:30 w sali 0-20 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału), mieszczącej się w zespole budynków Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi.


Wykład dra Marka Rabińskiego

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował spotkanie związane z ustanowieniem roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii oraz Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, na którym dr Marek Rabiński (Zakład Fizyki Plazmy i Inżynierii Materiałów, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Świerk) wygłosił wykład zatytułowany:
Synteza termojądrowa - przyszłość energetyki.


Wykład odbył się 20 stycznia 2011 roku (czwartek) o godzinie 12:15 w sali 0-20 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału), mieszczącej się w zespole budynków Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi.


Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Pobierz formularz zgłoszeniowy

WAŻNE LINKI


PTCHem | Uniwersytet Łódzki | Politechnika Łódzka | CBMiM