Seminarium Synthesis of fluorinated heterocycles via the 1,3-dipolar cycloadditions with amides derived from polyfluoroalkanethiocarboxylic acids

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem oraz Studium Doktoranckie Wydziału Chemii UŁ uprzejmie zapraszają na seminarium, na którym
Dr. Sergiy MIKHAYLYCHENKO
Institute of Organic Chemistry NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
wygłosi wykład zatytułowany:
Synthesis of fluorinated heterocycles via the 1,3-dipolar cycloadditions with amides derived from polyfluoroalkanethiocarboxylic acids
Wykład odbędzie się w dniu 19.12.2019 r. (czwartek) o godz. 12:15,
w Sali Rady Wydziału (gmach Wydziału Chemii UŁ, ul. Tamka 12, parter)

Informacja w wersji doc

Seminarium Towards sp-carbon allotropes

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem oraz Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej WCh UŁ zapraszają na seminarium, na którym
Dr Przemysław GAWEŁ
University of Oxford (UK)
wygłosi wykład zatytułowany:
Towards sp-carbon allotropes
Termin: 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:15,
Miejsce: Audytorium 4-113 (Wydział Chemii UŁ, ul. Tamka 12, I piętro)

Informacja w wersji doc

Nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi

W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi (Franciszkańska 1/5) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi. Profesor Zbigniew Galus, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego należy do grona najwybitniejszych polskich elektrochemików, a jego publikacje przyczyniły się zarówno do rozwoju dziedziny, którą się zajmował jak również do kształcenia kadry naukowej. Swoją karierę zawodową Profesor Galus związał z Uniwersytetem Warszawskim gdzie uważany jest za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. W trakcie uroczystości stosowną laudację wygłosi Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek. Wszystkich członków Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!

Życiorys Profesora Galusa

POL-OPENSCREEN

Projekt POL-OPENSCREEN (Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej), będący wspólnym przedsięwzięciem polskiego Konsorcjum o tej samej nazwie, jest częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC (www.eu-openscreen.eu).

W skład konsorcjum POL-OPENSCREEN wchodzi obecnie 7 instytucji i centrów badawczych aktywnych w obszarze nauk o życiu, poszukiwań nowych związków biologicznie aktywnych i badań nad lekiem: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM) PAN w Łodzi, Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB) PAN w Warszawie, Instytut Biologii Medycznej (IBM) PAN w Łodzi (koordynator konsorcjum POL- OPENSCREEN), Instytut Biotechnologii Antybiotyków (IBA) w Warszawie, Instytut Chemii Bioorganicznej (ICHB) PAN w Poznaniu, Instytut Farmaceutyczny (IF) w Warszawie oraz Instytut Farmakologii (IF) PAN w Krakowie. Konsorcjum POL-OPENSCREEN jest strukturą otwartą dla nowych członków i partnerów.

W październiku 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję o finansowaniu w wysokości 39 mln. zł udziału trzech polskich instytucji, członków konsorcjum POL-OPENSCREEN, wyselekcjonowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów: IBM PAN, IBB PAN oraz IChB PAN w europejskim konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC jako "partner sites".

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie bazy, konstrukcja i eksploatacja pan- europejskiej infrastruktury umożliwiającej tworzenie kolekcji związków chemicznych, wysoko-przepustowe badania przesiewowe, chemiczna synteza i optymalizacja metod otrzymywania związków-kandydatów na nowe leki oraz bioprofilowanie i badania in vivo tych związków. Przyjmuje się, że stworzona baza będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych placówek naukowych, uczelni jaki i przemysłu farmaceutycznego na ustalonych zasadach.

W części krajowej przedsięwzięcia realizowane będą dwa, wzajemnie uzupełniające się i  komplementarne cele: pierwszym celem jest utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZC) przy IBM PAN w Łodzi. Przewiduje się, że KBZC rozpocznie przyjmowanie związków syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) na przełomie 2019 i 2020 roku. Należy podkreślić, że KBZC będzie pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju.  Drugim zadaniem jest konsolidacja istniejącej, krajowej infrastruktury badawczej i jej wzmocnienie w celu zintensyfikowania przesiewowych badań biologicznych związków chemicznych. Przy IBM PAN w Łodzi funkcjonować będzie Laboratorium Skriningowe Bakteriologia-Wirusologia, przy IChB PAN w Poznaniu rozwijana jest platforma wysokoprzepustowych badań przesiewowych (HTS) związków chemicznych a przy IBB PAN w Warszawie platforma optymalizacji struktury związków wiodących.

Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Instytut Biologii Medycznej PAN
Koordynator POL-OPENSCREEN
Tel.: (+48-42) 2723629
E-mail: zlesnikowski@cbm.pan.pl

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa ChemicznegoTegoroczny , 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie w dniach 2-6 września 2019 roku. Spotykamy się na terenie Politechniki Warszawskiej.

Strona Zjazdu: zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl

Plakat w wersji PDF

Wykład Prof. dr Christian Hartinger

W imieniu Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii UŁ zapraszamy na wykład Prof. dr Christiana Hartingera w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 15. Tytuł wykładu: Making informed decisions in metallodrug research: From mode pf action studies to the design of new pharmacophores.

Zaproszenie w wersji PDF

European Meeting on Physical Organic Chemistry

Serdecznie zapraszamy wszystkich chemików, fizyków i biologów na 40 Międzynarodową Konferencję Naukową
European Meeting on Physical Organic Chemistry
Temat przewodni:
Structure and Reactivity
Tegoroczna Konferencja odbędzie się w Spale, w dniach 3-7 czerwca 2019 r
Strona Konferencji: ces.chem.uni.wroc.pl/
Plakat w wersji DOCX

X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

4 czerwca 2019 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się X jubileuszowa Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. Patronat nad Sesją objął JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Sławomir Wiak. Sesja jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Sesja jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Oddział Łódzki PTChem przygotował dyplomy dla wyróżniających się magistrantów i doktorantów prezentujących swoje wyniki.
Więcej informacji na stronie: http://sesjachemikow.p.lodz.pl/

III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyplomantów i doktorantów chemii, fizyki, biologii, medycyny, inżynierii materiałowej zajmujących się nanotechnologią, inżynierią materiałową i chemią materiałów.
Sympozjum będzie kontynuacją zorganizowanych z sukcesem dwóch poprzednich edycji. Konferencja objęta jest patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Sympozjum odbędzie się w Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 13-14 czerwca 2019 r.
Oddział Łódzki PTchem objął patronatem to wydarzenie i przygotował nagrodę za najlepsze wystąpienie ustne i najlepsze wystąpienie posterowe.
Strona Konferencji: www.chemia.uni.lodz.pl/imprezy/sympozjum.nanomat/
Facebook: www.facebook.com/dsn.nanomat/
Plakat w wersji PDF

Akademia Ciekawej Chemii 2019

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi Akademię Ciekawej Chemii począwszy od roku szkolnego 2009/2010. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, której celem jest zainteresowanie młodzieży przedmiotem chemia a także zacieśnienie kontaktów młodzieży licealnej z największą Uczelnią w regionie. W ramach Akademii' uczniowie uczestniczą w specjalnie przygotowanych dla nich wykładach, obejmujących ciekawe zagadnienia z różnych działów chemii, wzbogaconych pokazami multimedialnymi oraz eksperymentami przeprowadzanymi "na żywo".


Cykl wykładów w każdej edycji kończy się Konkursem Chemicznym, sprawdzającym osiągnięte efekty kształcenia przez młodzież. W tegorocznej - X edycji, Konkurs Chemiczny odbył się w dniu 15 maja 2019 roku. W konkursie brało udział 41 uczestników Akademii Ciekawej Chemii (udział w konkursie był dobrowolny). Trzy uczennice szkół średnich zdobyły powyżej 90 % punktów. Zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 16.30 w auli im. Anny Chrząszczewskiej przy ulicy Tamka 12, jedną z nagród ufundował Oddział Łódzki PTchem.


XIIth International Mini-Symposium Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'

On behalf of the Organizing Committee of the XIIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry we have a pleasure to inform that this year symposium will be held on May 23th 2019 at the facilities of the Faculty of Chemistry at Tamka-St. 12.The main topic of the meeting is 'Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'. The program of the Symposium will cover 9 invited lectures of foreign and domestic speakers. No poster session is planned. The program of Mini-Symposium is now available.

Looking forward to meeting you in May, in Lodz,

Sincerely yours,
Organizing Committee
Prof. dr. hab. Grzegorz Mlostoń - Chairman
Dr. hab. Jarosław Romański, Prof. UŁ - Secretary

Program Sympozjum

Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii

Tegoroczne Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii jest już siódmą edycją cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, które jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 roku.
Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy.
Organizatorzy chcą zapewnić, że będzie to wspaniałe doświadczenie naukowe, jak i społeczne. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/

50 twarzy chemii

Ogólnopolska Szkoła Chemii organizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii jest konferencją z 25-letnią tradycją, która zrzesza studentów i doktorantów nauk chemicznych i pokrewnych z całej Polski.

Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w jubileuszowej 50. Ogólnopolskiej Szkole Chemii "50 twarzy chemii", która odbędzie się w dniach 30.04 - 4.05.2019 r. w Smardzewicach (woj. łódzkie).

Głównymi założeniami konferencji jest możliwość zaprezentowania swoich osobistych osiągnięć, konfrontacja doświadczeń i wymiana poglądów naukowych podczas długich dyskusji, które zaowocują współpracami międzyuczelnianymi i znajomościami na lata.

Link do strony internetowej ASSChemii:
www.asschem.com

"Układ okresowy pierwiastków - czy każdy chemik widzi w nim to samo...?"

Dnia 11 kwietnia, o godzinie 12:15, na Wydziale Chemii UŁ, ul. Tamka 12, odbędzie się VIII Panel Dyskusyjny w ramach XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Ze względu na to, iż rok 2019 ustanowiony został międzynarodowym rokiem układu okresowego pierwiastków chemicznych - "International Year of the Periodic Table of Chemical Elements" (IYPT2019), temat tegorocznego Panelu brzmi: "Układ okresowy pierwiastków - czy każdy chemik widzi w nim to samo...?" Temat wydał się nam tym bardziej adekwatny, gdyż w roku 2019 przypada 150 rocznica opublikowania przez Dymitra Mendelejewa pierwszego układu okresowego oraz 185 rocznica urodzin jego twórcy.
Podczas Panelu, podejmiemy próbę ustalenia, co we współczesnych czasach znaczy dla nas, chemików układ okresowy; czy wobec tak daleko posuniętej specjalizacji, każdy z nas korzysta z niego w podobny sposób? W jakim aspekcie układ okresowy widzą chemicy różnych specjalności? Czy w dobie ogromnej ilości informacji zawartych w tysiącach baz danych i masowego przepływu wiadomości, układ okresowy pierwiastków nie stracił na znaczeniu?
W udzieleniu odpowiedzi na te pytania pomogą uczestnikom znamienici goście, którzy przedstawią swój punkt widzenia na podstawie własnych doświadczeń. Swój udział w panelu zapowiedzieli: prof. dr hab. Witold Ciesielski z Uniwersytetu Łódzkiego reprezentujący chemię analityczną, wybitny bioorganik prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski z IBM PAN, dr hab. Jarosław Romański z Uniwersytetu Łódzkiego, którego dziedziną jest chemia i synteza organiczna, specjalista w dziedzinie chemii radiacyjnej, dr hab. Piotr Ulański z Politechniki Łódzkiej, dr Paweł Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego specjalizujący się w chemii koordynacyjnej oraz prof. dr hab. Wojciech Wolf z Politechniki Łódzkiej, którego domeną jest chemia strukturalna i krystalografia.
Gościem szczególnym Panelu będzie prof. dr hab. Jarosław Dziadek z IBM PAN - wybitny mikrobiolog. Współczesna chemia i nowoczesna biologia to nauki przenikające się w dużym obszarze zainteresowań, wobec czego, w dyskusji dotyczącej teraźniejszego znaczenia układu okresowego nie może zabraknąć głosu przedstawiciela nauk biologicznych.
Moderatorem dyskusji panelowej będzie prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, pomysłodawca Panelu Dyskusyjnego stanowiącego część integralną Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.
Plakat w wersji DOCX

Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Fizyki i Chemii

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków nauk ścisłych na Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Fizyki i Chemii! Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Prelekcje poprowadzą: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, dr Wojciech Glac, Dawid Łasiński (Pan Belfer), Monika Kokosza oraz założyciele zespołu naukowo-dydaktycznego "Centrum Chemii w Małej Skali".

Specjalnie dla członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy. Aby skorzystać z 10 % zniżki należy przejść na stronę konferencji i w zakładce WEŹ UDZIAŁ w polu kod rabatowy wpisać: warsztaty

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia pod adresem:

https://www.kongresfizchem.pl/

kod rabatowy: warsztaty