Aktualna siedziba Towarzystwa:

Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź


Skład Zarządu Oddziału - kadencja 2019 - 2021:

Przewodniczący:
dr hab., prof. IBM PAN Agnieszka B. Olejniczak IBM PAN 42 272 36 37
aolejniczak@cbm.pan.pl
Wiceprzewodniczący:
dr hab. Katarzyna Błażewska42 631 31 43
katarzyna.blazewska@p.lodz.pl
Skarbnik:
dr Małgorzata Domagała42 635 57 41
malgorzata.domagala@chemia.uni.lodz.pl
Sekretarz:
dr Anna Wypych-Stasiewicz42 635 57 87
anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl
Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. Jarosław Lewkowski42 635 57 51
jaroslaw.lewkowski@chemia.uni.lodz.pl
dr hab. Arkadiusz ChworośCBMiM PAN42 680 32 20
achworos@cbmm.lodz.pl
dr Aneta RzewnickaCBMiM PAN
anetrzew@cbmm.lodz.pl
dr Piotr Szajerski 42 631 31 70
szajer@mitr.p.lodz.pl

Komisja rewizyjna:

Członkowie:
prof. dr hab. Marek CyprykCBMiM PAN42 680 33 14
dr hab. Teresa BasińskaCBMiM PAN42 680 32 35
dr hab. Jarosław Romański42 635 57 69
Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego
Bank BGŻ: 21 2030 0045 1110 0000 0265 4520

WAŻNE LINKI

ODDZIAŁY PTChem

SEKCJE PTChem