Witamy na stronach Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego!

Aktualna siedziba Towarzystwa: Łódź ul. Tamka 12

wejście do budynku przy ul Tamka 12
patio

Skład Zarządu Oddziału - kadencja 2016 - 2018:

Przewodniczący:
dr hab., prof. UŁ Jarosław Lewkowski jlewkow@uni.lodz.pl
Sekretarz:
dr hab. Teresa BasińskaCBMiM PAN basinska@cbmm.lodz.pl
Skarbnik:
dr Katarzyna Urbaniak kasia@chemia.uni.lodz.pl
Wiceprzewodniczący:
dr Katarzyna Błażewska katarzyna.blazewska@p.lodz.pl
prof. dr hab. inż. Marek CyprykCBMiM PAN mcypryk@cbmm.lodz.pl
Członkowie:
dr hab. prof. CBMiM Wanda MiduraCBMiM PAN whmidura@cbmm.lodz.pl
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń gmloston@uni.lodz.pl
Pełnomocnik przewodniczącego Zarządu ds. ogólnych (bez prawa głosu):
dr Mariola Brycht brychtmariola@gmail.com

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:
dr hab., prof. UŁ Andrzej Jóźwiak ajozwiak@uni.lodz.pl
Członkowie:
dr hab. Ewa Krawczyk-SójkaCBMiM PAN ewakrsoj@cbmm.lodz.pl
dr hab., prof. UŁ Jarosław Romański romanski@uni.lodz.pl
W roku 2015 do Oddziału Łódzkiego PTChem należało 339 członków. Największy odsetek stanowią pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.
Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego
Bank BGŻ: 21 2030 0045 1110 0000 0265 4520

Informacje o składkach
Skarbnik dr K. Urbaniak
nr tel. 042 635 57 68

WAŻNE LINKI

ARCHIWUM

PTCHem | Uniwersytet Łódzki | Politechnika Łódzka | CBMiM