Kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową prof. Stanisława Kostaneckiego w Kazimierzu k/Lutomierska


  Z okazji 111 rocznicy śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego, przedsta-wiciele Oddziału Łódzkiego oraz Oddziału Częstochowskiego PTChem złożyli kwiaty i zapalili pamiątkowe znicze przed tablicą upamiętniającą miejsce spoczynku ś. p. prof. Stanisława Kostaneckiego na cmentarzu parafialnym w Kazimierzu k/Lutomierska. Delegację stanowili laureaci Medalu im. Stanisława Kostaneckiego, prof. Józef Drabowicz (CBMiM PAN/JDU), prof. Piotr Kiełbasiński (CBMiM PAN) oraz prof. Grzegorz Mlostoń (UŁ).
Na zdjęciu, prof. Grzegorz Mlostoń i prof. Piotr Kiełbasiński przed pamiątkową tablicą (29.10.2021 r.)

Notka w wersji PDF dostępna tutajWalne Zgromadzenie Członków Oddziału Łódzkiego PTChem


W dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) 15.45 (drugi termin) na platformie Webex odbędzie się Walne Zgromadzenia Członków Oddziału Łódzkiego PTChem, połączone z wyborem Władz na kolejną Kadencję.
Link do spotkanie zostanie wysłany do Członków OŁ PTChem w poniedziałek 22 listopada br.

Program Zgromadzenia:

I CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
1. Otwarcie Walnego Zebrania; uwagi techniczne
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór protokolanta zebrania.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu OŁ PTChem w latach 2019-2021.
7. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu OŁ PTChem w latach 2019-2021.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OŁ PTChem w latach 2019-2021.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OŁ PTChem w latach 2019-2021.

II CZĘŚĆ WYBORCZA
11. Wybór Przewodniczącego OŁ PTChem na lata 2022-2024.
12. Wybór Członków Zarządu OŁ PTChem na lata 2022-2024.
13. Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2022-2024.
14. Wystąpienie Przewodniczącego OŁ PTChem kadencji 2022-2024.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie zebranie.

Program Zgromadzenia w postaci PDF dostępny tutaj

Infrared reflection spectroscopy - techniques and examples


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem oraz Studium Doktoranckie Wydziału Chemii UŁ zaprasza na wykład
 Prof. Dr. Vladimira Ivanovski (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia) zatytułowany: Infrared reflection spectroscopy - techniques and examples
  Wykład odbędzie się 7.10.2021 r. (czwartek) o godz. 12:15, w Sali Rady Wydziału (gmach Wydziału Chemii UŁ, ul. Tamka 12, parter)
  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajSeminars at International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM)


Walne Zebranie Członków PTChem


  Szanowni Państwo,

  Walne Zebranie Członków PTChem, odbędzie się online w dniu 13.09.2021 o godz. 9:00 oraz 9.15 na platformie Zoom

Linki do głosowania będą podane podczas zebrania o godz. 9:00 (I termin) oraz 9.15 (II termin w przypadku braku kworum)
Platforma do głosowania związana jest z formularzem Google, proszę zatem pamiętać, że wymagane jest posiadanie konta w Google (wystarczy konto pocztowe „gmail”).
Uprzejmie prosimy o logowanie się imieniem i nazwiskiem (pełne dane osobowe na koncie Google) co ułatwi weryfikację uprawnionych uczestników.

Zebranie Członków PTChem na platformie Zoom

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Łódź, 13-17 września 2021


Zastosowanie dynamicznych łączników do projektowania odwracalnie usieciowanych materiałów


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Dr hab. Moniki Goseckiej (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi) zatytułowany: Zastosowanie dynamicznych łączników do projektowania odwracalnie usieciowanych materiałów
  Wykład odbędzie się online 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10:00, na platformie GoToMeeting

  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajCzy ciecze jonowe potrafią jeszcze zaskoczyć


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Marzeny Dzidy (Uniwersytet Śląski w Katowicach) zadającej pytanie: Czy ciecze jonowe potrafią jeszcze zaskoczyć
  Wykład odbędzie się online 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 12:00, na platformie GoToMeeting

  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajWalne Zgromadzenie Członków Oddziału Łódzkiego PTChem


W dniu 5 maja 2021 roku (środa) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) 15.45 (drugi termin) na platformie Webex odbędzie się Walne Zgromadzenia Członków Oddziału Łódzkiego PTChem.

Program Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Uwagi techniczne
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, głosowanie
4. Przyjęcie porządku obrad; głosowanie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; głosowanie
6. Wybór protokolanta Zebrania Walnego PTChem; głosowanie
7. Sprawozdanie merytoryczne z bieżącej działalności Zarządu Głównego OŁ PTChem
8. Sprawozdanie finansowe z bieżącej działalności Zarządu Głównego OŁ PTChem
9. Wybór elektorów do Kolegium Elektorów; głosowanie 10 elektorów
10. Wybór kandydata do Komisji Skrutacyjnej PTChem; głosowanie
11. Wybór kandydata do Sądu Koleżeńskiego PTChem; głosowanie
12. Wolne wnioski

Sekcja Historii Chemii PTChem zaprasza!


Sekcja Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego wznowiła swoją działalność. W czwartek 22 kwietnia odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu:
Przewodniczący: dr hab. Jacek Wojaczyński, Uniwersytet Wrocławski,
Sekretarz: prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Politechnika Wrocławska Wszystkie osoby zainteresowane działaniem w ramach Sekcji są proszone o kontakt mailowy: jacek.wojaczynski@chem.uni.wroc.plCyclobutanes and cyclopropanes: methodological studies toward kingianin natural products


  Wydział Chemii UŁ oraz Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zapraszają na wykład, który wygłosi Prof. Yvan Six Ecole Polytechnique, Laboratoire de Synthese Organique, Palaiseau, France zatytułowany: Cyclobutanes and cyclopropanes: methodological studies toward kingianin natural products

  Wykład odbędzie się online 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00, na platformie TEAMS

  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajElectrochemistry and soft junctions


  W imieniu Pani Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomiry Skrzypek oraz Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Łukasz Półtorak z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowany: Electrochemistry and soft junctions
  Wykład odbędzie się online w dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 na platformie TEAMS


Chemical Tools to Study Protein Prenylation


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Marka Distefano (University of Minnesota) zatytułowany: Chemical Tools to Study Protein Prenylation
  Wykład odbędzie się online 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00, na platformie ZOOM

  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajSzczepionki i leki stosowane w terapii Covid-19


  Zachęcamy do zapoznaniem się z pracą Prof. Jolanty Zawilskiej i współpracowników z Zakładu Farmakodynamiki, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zat. „Szczepionki i leki stosowane w terapii Covid-19”.

  Praca w wersji PDF dostępna tutajAnkieta Chemistry Views


Zachęcamy do udziału i rozpowszechnieniu informacji o ankiecie na temat przyszłości Chemistry Views:

https://ptchem.pl/pl/news/general-news/chemistryviews-surveyProf. Sławomira Skrzypek przewodniczącą Sekcji Elektrochemii


Dnia 18 marca 2021 roku odbyło się w trybie online zebranie członków Sekcji Elektrochemii PTChem, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu.
Przewodniczącą Sekcji została wybrana Prof. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału Chemii UŁ.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu Sekcji.Wykład dr hab. Emilii Fornal, prof. UMed w Lublinie


Zapraszamy na wykład dr hab. Emilii Fornal, prof. uczelni z Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wykład odbędzie się 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 na platformie TEAMS,
Tytuł wykładu: Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas wysokich rozdzielczości w badaniach medycznych, żywności i środowiskowych.Wykład Prof. Tomasza Rumana

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Tomasza Rumana.
Wykład odbędzie się online w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 13:00, na platformie GoToMeeting,
Tytuł wykładu: Obrazowanie spektrometrią mas w detekcji i lokalizacji metabolitów.
Zaproszenie w wersji PDF


OGŁOSZENIE:


Bardzo prosimy o wpłaty składek członkowskich PTChem za rok 2021 do 31.03.2021.

Składki członkowskie PTChem
Członkowie zwyczajni: 50 zł
Nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich): 20 zł
Emeryci, studenci i doktoranci: 15 zł
Prenumerata Wiadomości Chemicznych: 60 zł brutto do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału).

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Bank BGŻ: 21 2030 0045 1110 0000 0265 4520


Seminarium Synthesis of fluorinated heterocycles via the 1,3-dipolar cycloadditions with amides derived from polyfluoroalkanethiocarboxylic acids


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem oraz Studium Doktoranckie Wydziału Chemii UŁ uprzejmie zapraszają na seminarium, na którym
Dr. Sergiy MIKHAYLYCHENKO
Institute of Organic Chemistry NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
wygłosi wykład zatytułowany:
Synthesis of fluorinated heterocycles via the 1,3-dipolar cycloadditions with amides derived from polyfluoroalkanethiocarboxylic acids
Wykład odbędzie się w dniu 19.12.2019 r. (czwartek) o godz. 12:15,
w Sali Rady Wydziału (gmach Wydziału Chemii UŁ, ul. Tamka 12, parter)
Informacja w wersji pdf


Seminarium Towards sp-carbon allotropes


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem oraz Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej WCh UŁ zapraszają na seminarium, na którym
Dr Przemysław GAWEŁ
University of Oxford (UK)
wygłosi wykład zatytułowany:
Towards sp-carbon allotropes
Termin: 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:15,
Miejsce: Audytorium 4-113 (Wydział Chemii UŁ, ul. Tamka 12, I piętro)
Informacja w wersji pdf


Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Zbigniewowi Galusowi


W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi (Franciszkańska 1/5) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi. Profesor Zbigniew Galus, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego należy do grona najwybitniejszych polskich elektrochemików, a jego publikacje przyczyniły się zarówno do rozwoju dziedziny, którą się zajmował jak również do kształcenia kadry naukowej. Swoją karierę zawodową Profesor Galus związał z Uniwersytetem Warszawskim gdzie uważany jest za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. W trakcie uroczystości stosowną laudację wygłosi Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek. Wszystkich członków Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!
Życiorys Profesora Galusa


POL-OPENSCREEN


Projekt POL-OPENSCREEN (Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej), będący wspólnym przedsięwzięciem polskiego Konsorcjum o tej samej nazwie, jest częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC (www.eu-openscreen.eu).

W skład konsorcjum POL-OPENSCREEN wchodzi obecnie 7 instytucji i centrów badawczych aktywnych w obszarze nauk o życiu, poszukiwań nowych związków biologicznie aktywnych i badań nad lekiem: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM) PAN w Łodzi, Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB) PAN w Warszawie, Instytut Biologii Medycznej (IBM) PAN w Łodzi (koordynator konsorcjum POL- OPENSCREEN), Instytut Biotechnologii Antybiotyków (IBA) w Warszawie, Instytut Chemii Bioorganicznej (ICHB) PAN w Poznaniu, Instytut Farmaceutyczny (IF) w Warszawie oraz Instytut Farmakologii (IF) PAN w Krakowie. Konsorcjum POL-OPENSCREEN jest strukturą otwartą dla nowych członków i partnerów.

W październiku 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję o finansowaniu w wysokości 39 mln. zł udziału trzech polskich instytucji, członków konsorcjum POL-OPENSCREEN, wyselekcjonowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów: IBM PAN, IBB PAN oraz IChB PAN w europejskim konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC jako "partner sites".

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie bazy, konstrukcja i eksploatacja pan- europejskiej infrastruktury umożliwiającej tworzenie kolekcji związków chemicznych, wysoko-przepustowe badania przesiewowe, chemiczna synteza i optymalizacja metod otrzymywania związków-kandydatów na nowe leki oraz bioprofilowanie i badania in vivo tych związków. Przyjmuje się, że stworzona baza będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych placówek naukowych, uczelni jaki i przemysłu farmaceutycznego na ustalonych zasadach.

W części krajowej przedsięwzięcia realizowane będą dwa, wzajemnie uzupełniające się i  komplementarne cele: pierwszym celem jest utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZC) przy IBM PAN w Łodzi. Przewiduje się, że KBZC rozpocznie przyjmowanie związków syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) na przełomie 2019 i 2020 roku. Należy podkreślić, że KBZC będzie pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju.  Drugim zadaniem jest konsolidacja istniejącej, krajowej infrastruktury badawczej i jej wzmocnienie w celu zintensyfikowania przesiewowych badań biologicznych związków chemicznych. Przy IBM PAN w Łodzi funkcjonować będzie Laboratorium Skriningowe Bakteriologia-Wirusologia, przy IChB PAN w Poznaniu rozwijana jest platforma wysokoprzepustowych badań przesiewowych (HTS) związków chemicznych a przy IBB PAN w Warszawie platforma optymalizacji struktury związków wiodących.

Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Instytut Biologii Medycznej PAN
Koordynator POL-OPENSCREEN
Tel.: (+48-42) 2723629
E-mail: zlesnikowski@cbm.pan.pl


62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie w dniach 2-6 września 2019 roku. Spotykamy się na terenie Politechniki Warszawskiej.

Strona Zjazdu: zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl

Plakat w wersji PDF


Wykład Prof. dr Christian Hartinger

W imieniu Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii UŁ zapraszamy na wykład Prof. dr Christiana Hartingera w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 15. Tytuł wykładu: Making informed decisions in metallodrug research: From mode pf action studies to the design of new pharmacophores.
Zaproszenie w wersji PDF


European Meeting on Physical Organic Chemistry

Serdecznie zapraszamy wszystkich chemików, fizyków i biologów na 40 Międzynarodową Konferencję Naukową
European Meeting on Physical Organic Chemistry
Temat przewodni:
Structure and Reactivity
Tegoroczna Konferencja odbędzie się w Spale, w dniach 3-7 czerwca 2019 r
Strona Konferencji: ces.chem.uni.wroc.pl/


X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

4 czerwca 2019 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się X jubileuszowa Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. Patronat nad Sesją objął JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Sławomir Wiak. Sesja jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Sesja jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Oddział Łódzki PTChem przygotował dyplomy dla wyróżniających się magistrantów i doktorantów prezentujących swoje wyniki.
Więcej informacji na stronie: http://sesjachemikow.p.lodz.pl/


III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyplomantów i doktorantów chemii, fizyki, biologii, medycyny, inżynierii materiałowej zajmujących się nanotechnologią, inżynierią materiałową i chemią materiałów.
Sympozjum będzie kontynuacją zorganizowanych z sukcesem dwóch poprzednich edycji. Konferencja objęta jest patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Sympozjum odbędzie się w Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 13-14 czerwca 2019 r.
Oddział Łódzki PTchem objął patronatem to wydarzenie i przygotował nagrodę za najlepsze wystąpienie ustne i najlepsze wystąpienie posterowe.
Strona Konferencji: www.chemia.uni.lodz.pl/imprezy/sympozjum.nanomat/
Facebook: www.facebook.com/dsn.nanomat/


Akademia Ciekawej Chemii 2019

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi Akademię Ciekawej Chemii począwszy od roku szkolnego 2009/2010. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, której celem jest zainteresowanie młodzieży przedmiotem chemia a także zacieśnienie kontaktów młodzieży licealnej z największą Uczelnią w regionie. W ramach Akademii' uczniowie uczestniczą w specjalnie przygotowanych dla nich wykładach, obejmujących ciekawe zagadnienia z różnych działów chemii, wzbogaconych pokazami multimedialnymi oraz eksperymentami przeprowadzanymi "na żywo".

Cykl wykładów w każdej edycji kończy się Konkursem Chemicznym, sprawdzającym osiągnięte efekty kształcenia przez młodzież. W tegorocznej - X edycji, Konkurs Chemiczny odbył się w dniu 15 maja 2019 roku. W konkursie brało udział 41 uczestników Akademii Ciekawej Chemii (udział w konkursie był dobrowolny). Trzy uczennice szkół średnich zdobyły powyżej 90 % punktów. Zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 16.30 w auli im. Anny Chrząszczewskiej przy ulicy Tamka 12, jedną z nagród ufundował Oddział Łódzki PTchem.


XIIth International Mini-Symposium Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'

On behalf of the Organizing Committee of the XIIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry we have a pleasure to inform that this year symposium will be held on May 23th 2019 at the facilities of the Faculty of Chemistry at Tamka-St. 12.The main topic of the meeting is 'Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'. The program of the Symposium will cover 9 invited lectures of foreign and domestic speakers. No poster session is planned. The program of Mini-Symposium is now available.

Looking forward to meeting you in May, in Lodz,

Sincerely yours,
Organizing Committee
Prof. dr. hab. Grzegorz Mlostoń - Chairman
Dr. hab. Jarosław Romański, Prof. UŁ - Secretary
Program Sympozjum


Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii

Tegoroczne Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii jest już siódmą edycją cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, które jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 roku.
Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy.
Organizatorzy chcą zapewnić, że będzie to wspaniałe doświadczenie naukowe, jak i społeczne. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/

50 twarzy chemii

Ogólnopolska Szkoła Chemii organizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii jest konferencją z 25-letnią tradycją, która zrzesza studentów i doktorantów nauk chemicznych i pokrewnych z całej Polski.

Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w jubileuszowej 50. Ogólnopolskiej Szkole Chemii "50 twarzy chemii", która odbędzie się w dniach 30.04 - 4.05.2019 r. w Smardzewicach (woj. łódzkie).

Głównymi założeniami konferencji jest możliwość zaprezentowania swoich osobistych osiągnięć, konfrontacja doświadczeń i wymiana poglądów naukowych podczas długich dyskusji, które zaowocują współpracami międzyuczelnianymi i znajomościami na lata.
Link do strony internetowej ASSChemii: www.asschem.com


"Układ okresowy pierwiastków - czy każdy chemik widzi w nim to samo...?"

Dnia 11 kwietnia, o godzinie 12:15, na Wydziale Chemii UŁ, ul. Tamka 12, odbędzie się VIII Panel Dyskusyjny w ramach XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Ze względu na to, iż rok 2019 ustanowiony został międzynarodowym rokiem układu okresowego pierwiastków chemicznych - "International Year of the Periodic Table of Chemical Elements" (IYPT2019), temat tegorocznego Panelu brzmi: "Układ okresowy pierwiastków - czy każdy chemik widzi w nim to samo...?" Temat wydał się nam tym bardziej adekwatny, gdyż w roku 2019 przypada 150 rocznica opublikowania przez Dymitra Mendelejewa pierwszego układu okresowego oraz 185 rocznica urodzin jego twórcy.
Podczas Panelu, podejmiemy próbę ustalenia, co we współczesnych czasach znaczy dla nas, chemików układ okresowy; czy wobec tak daleko posuniętej specjalizacji, każdy z nas korzysta z niego w podobny sposób? W jakim aspekcie układ okresowy widzą chemicy różnych specjalności? Czy w dobie ogromnej ilości informacji zawartych w tysiącach baz danych i masowego przepływu wiadomości, układ okresowy pierwiastków nie stracił na znaczeniu?
W udzieleniu odpowiedzi na te pytania pomogą uczestnikom znamienici goście, którzy przedstawią swój punkt widzenia na podstawie własnych doświadczeń. Swój udział w panelu zapowiedzieli: prof. dr hab. Witold Ciesielski z Uniwersytetu Łódzkiego reprezentujący chemię analityczną, wybitny bioorganik prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski z IBM PAN, dr hab. Jarosław Romański z Uniwersytetu Łódzkiego, którego dziedziną jest chemia i synteza organiczna, specjalista w dziedzinie chemii radiacyjnej, dr hab. Piotr Ulański z Politechniki Łódzkiej, dr Paweł Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego specjalizujący się w chemii koordynacyjnej oraz prof. dr hab. Wojciech Wolf z Politechniki Łódzkiej, którego domeną jest chemia strukturalna i krystalografia.
Gościem szczególnym Panelu będzie prof. dr hab. Jarosław Dziadek z IBM PAN - wybitny mikrobiolog. Współczesna chemia i nowoczesna biologia to nauki przenikające się w dużym obszarze zainteresowań, wobec czego, w dyskusji dotyczącej teraźniejszego znaczenia układu okresowego nie może zabraknąć głosu przedstawiciela nauk biologicznych.
Moderatorem dyskusji panelowej będzie prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, pomysłodawca Panelu Dyskusyjnego stanowiącego część integralną Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.


Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Fizyki i Chemii

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków nauk ścisłych na Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Fizyki i Chemii! Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Prelekcje poprowadzą: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, dr Wojciech Glac, Dawid Łasiński (Pan Belfer), Monika Kokosza oraz założyciele zespołu naukowo-dydaktycznego "Centrum Chemii w Małej Skali".

Specjalnie dla członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy. Aby skorzystać z 10 % zniżki należy przejść na stronę konferencji i w zakładce WEŹ UDZIAŁ w polu kod rabatowy wpisać: warsztaty

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia pod adresem: https://www.kongresfizchem.pl/
kod rabatowy: warsztaty


Profesor Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego laureatem medalu im. J. Śniadeckiego w roku 2018


Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!


Mówi się o nas - i to dobrze

Profesor Hans-Urlich Reissig otrzymał, w tym roku (2017) Honorowe Członkowstwo Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Inicjatorem uhonorowania dokonań Profesora w ten właśnie sposób był Oddział Łódzki PTChem. Życiorys profesora Reissiga znajdą Państwo w zakładce "Złota Księga". I proszę - sprawa nie pozostaje bez echa - renomowane, niemieckie czasopismo Angewandte Chemie chwali się profesorem Reissigiem oraz tym, że został On Honorowym Członkiem naszego Towarzystwa. Na dowód, niech mi będzie wolno zacytować początek owego tekstu z Angewandte: "Hans-Ulrich Reissig . has been awarded Honorary Membership of the Polish Chemical Society in acknowledgement of his scientific achievements and his long-lasting collaborations with chemists from Poland." Cały artykuł mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej czasopisma Angewandte Chemie International Edition.
W uzupełnieniu, warto dodać, że główny nurt współpracy laureata z polskimi chemikami dotyczy kontaktów rozwijanych w zakresie chemii organicznej z pracownikami Wydziału Chemii UŁ.
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń otrzymał finansowanie projektu w konkursie BEETHOVEN-2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Profesor Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze swym niemieckim partnerem, profesorem Peterem R. Schreinerem z Instytutu Chemii Organicznej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen otrzymał finansowanie w wysokości ponad 1.8 mln zł. na realizację projektu p.t. "3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywnością oraz nowe zastosowania w syntezie asymetrycznej". Połowa tej kwoty zostanie wykorzystana przez zespół łódzki. Projekt obejmuje syntezę nowej generacji heterocyklicznych karbenów nukleofilowych modyfikowanych grupami alkoksylowymi; wśród nich, planuje się otrzymanie wielu pochodnych w formie enancjomerycznie czystej. Karbeny nukleofilowe (NHC) zostały odkryte stosunkowo niedawno; od samego początku są intensywnie badane, co zaowocowało ich zastosowaniem w wielu gałęziach przemysłu oraz w nauce podstawowej, do ustaleń związanych z budową związków chemicznych o dużym znaczeniu dla rozwoju chemii strukturalnej. Karbeny nukleofilowe znajdują zastosowanie zarówno w reakcjach katalizowanych związkami metaloorganicznymi jak i w organokatalizie. Szczególne znaczenie mają ich kompleksy z metalami przejściowymi, głównie palladem i rutenem, co jest szeroko wykorzystywane w reakcjach krzyżowego sprzęgania oraz metatezie olefin.
Badania w dziedzinie karbenów nukleofilowych, zaprojektowane przez zespół prof. G. Mlostonia, mają na celu zarówno rozwinięcie metod ich syntezy jak i zbadanie możliwości praktycznego wykorzystania jako tzw. "niezwykłych/wyjątkowych cząsteczek" (exceptional molecules). Głównymi obiektami badań będą pochodne imidazolu (również jego N-tlenki) otrzymywane metodami rozwijanymi w UŁ od kilkudziesięciu lat i zapoczątkowanymi pracami prof. W. E. Hahna.
Panie Profesorze! Drogi Kolego Grzegorzu! Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji Projektu.
Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences
and
Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
in cooperation with
Faculty of Chemistry University of Łódź Faculty of Mathematics and Natural Sciences Jan Dlugosz University in Czestochowa Łódź Branch Polish Chemical Society
take pleasure in announcing
XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds"
and
XVII International Symposium On Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds
which will be held in CMMS PAS in Łódź (Sienkiewicza 112) on 23-24 November 2017 (Thursday and Friday).

The symposium is dedicated to
Professor Marian Mikołajczyk
(CBMM PAN, Łódź)
on the occasion of his 80 th birthday.

Read the full information in PDF document.