Biuro

Aktualności


UWAGA!

DEZYCJĄ PREZES I PREZYDIUM PTCHEM
63. ZJAZD NAUKOWY PTCHEM
ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA 2021 ROK.
NOWY TERMIN ZJAZDU TO
13-17 WRZEŚNIA 2021, ŁÓDŹ


EuChemS


- zapraszamy do wypełnienia ankiety https://www.euchems.eu/esec3/. Badanie dotyczy obecnej sytuacji w zakresie edukacji i zatrudnienia chemików i inżynierów chemicznych w całej Europie. Oprócz wersji angielskiej, jest także wersja w języku polskim. Zapraszamy do jej wypełnienia. Ankieta jest otwarta do końca marca,

- zachęcamy młodych badaczy do aplikowania o European Young Chemist Award: https://www.euchems.eu/awards/european-young-chemists-award/

- zachęcamy do aplikowania o grant konferencyjny EuChemS Chemistry Congres: https://www.euchems.eu/awards/euchems-fellowship-scheme/


Wiadomości Chemiczne


Aktualna cena za roczną prenumeratę Wiadomości Chemicznych wynosi 60 zł.

Ogłoszenie


Uprzejmie prosimy o nadsyłanie informacji o ostatnio opublikowanych pracach (od roku 2016) w celu zamieszczenia odpowiedniej informacji na stronie WWW Oddziału Łódzkiego w dziale 'Życie Naukowe'.
Zamieszczone zostaną te prace, które ukazały się w czasopismach tzw. Listy Filadelfijskiej, posiadające wartość współczynnika oddziaływania (Impact Factor) IF>1,5.
Informacje o autorach, tytule pracy oraz dane bibliograficzne, czyli tytuł czasopisma, rok, wolumin i strony, należy nadsyłać na adres: milosz.pokrzywniak@gmail.com

Zarząd


Skład Zarządu Oddziału - kadencja 2019 - 2021:

Przewodniczący:
dr hab., prof. IBM PAN Agnieszka B. Olejniczak IBM PAN 42 272 36 37 aolejniczak @cbm.pan.pl
Wiceprzewodniczący:
dr hab. Katarzyna Błażewska42 631 31 43katarzyna.blazewska @p.lodz.pl
Skarbnik:
dr hab. Małgorzata Domagała42 635 57 41malgorzata.domagala @chemia.uni.lodz.pl
Sekretarz:
dr Anna Wypych-Stasiewicz42 635 57 87anna.stasiewicz @chemia.uni.lodz.pl

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. Jarosław Lewkowski
dr hab. Arkadiusz ChworośCBMiM PAN42 680 32 20achworos @cbmm.lodz.pl
dr Aneta RzewnickaCBMiM PANanetrzew @cbmm.lodz.pl
dr Piotr Szajerski 42 631 31 70szajer @mitr.p.lodz.pl


Komisja rewizyjna:


Członkowie:
prof. dr hab. Marek CyprykCBMiM PAN42 680 33 14
dr hab. Teresa BasińskaCBMiM PAN42 680 32 35
dr hab. Jarosław Romański42 635 57 69

Rys Historyczny

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego ukonstytuował się 27 marca 1920 roku jako drugi oddział lokalny PTChem (pierwszym był Oddział Lwowski ukonstytuowany 1 grudnia 1919 r., trzecim Oddział Krakowski ukonstytuowany 7 czerwca 1920 r.). Oddział skupiał chemików Łodzi, Zgierza i Pabianic. Początkowo liczył 40 członków. Powstanie Oddziału Łódzkiego i skład Zarządu Oddziału zatwierdził Zarząd Główny PTChem na swoim XII posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1920 r., któremu przewodniczył Wiceprezes Towarzystwa prof. Zawadzki. Obecni byli członkowie Zarządu Głównego: Jabłczyński, Lampe, Miklaszewski, Pietruszyński, Strassburger, Świętosławski, Szperl i Zawadzki. Skład I-go Zarządu Oddział Łódzkiego był następujący: Przewodniczący: Stanisław Lipkowski, zastępcy przewodniczącego: Tadeusz Markowski i Mieczysław Królikowski, sekretarz: Alfred Hirszowski, skarbnik: Artur Goldsobel. W okresie przedwojennym Łódź nie była jeszcze miastem akademickim. Kto wówczas zgłaszał akces do PTChem z okręgu łódzkiego? Oto szereg przykładów: Na posiedzeniach X i XII Zarządu Głównego PTChem (luty-kwiecień 1920 r.) przyjęto m.in. następujących członków zwyczajnych Towarzystwa:

 • inż. Goldsobel Artur, urzędnik miejski w Łodzi
 • inż. Higier Teodor, kierownik AEG w Łodzi
 • dr Hirszowski Alfred, kierownik fabryki "Fr. Beyer i ska Łódź"

Przyjęto wówczas także następujących członków nadzwyczajnych Towarzystwa:

 • inż. Bajer Karol, chemik z Łodzi
 • Feinstein Bolesław, właściciel fabryki chemicznej w Łodzi
 • inż. Gross Oskar, dyr. fabryki w Widzewie
 • Kłoczkowski Jan, chemik przy Magistracie miasta łodzi
 • inż. Markowski Tadeusz, dyr. drukarni Tow. Geyera w Łodzi
 • Margulies Ludwik, chemik z Łodzi
 • inż. Popielawski Kazimierz, chemik fabryki w Łodzi
 • Rajchman Władysław, dyrektor fabryki w Łodzi
 • dr Szpilfogel Maurycy, właściciel fabryki chemicznej "Wola Krzysztoporska"
 • dr Trepka Władysław, dyrektor fabryki barwników anilinowych w Zgierzu
 • dr Wutke Cezary, chemik z Łodzi

Członkami wspierającymi Towarzystwa zostały następujące instytucje i osoby:

 • Tow. Akc. "K. Scheibler i L. Grohman" w Łodzi
 • Tow. Akc. Pabjanickiej fabryki papieru "Robert Saenger"
 • dr Karol Poznański w Łodzi

 • Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTChem

  prof. Osman Achmatowicz
  1946
  prof. Edmund Trepka
  1947 (PŁ)
  prof. Edward Józefowicz
  1949, 1968-1969 (PŁ)
  prof. Zofia Jerzmanowska
  1951-1952 (UŁ)
  prof. Alicja Dorabialska
  1953-1954 (PŁ)
  prof. Mikołaj Łaźniewski
  1959-1960 (UŁ)
  prof. Bolesław Bochwic
  1966-1967 (PŁ)
  prof. Joanna Masłowska
  1976-1983 (PŁ)
  prof. Maria Turowska
  1984-1991 (UŁ)
  prof. Aleksandra Skowrońska
  1992-1997 (CBMiM PAN)
  prof. Julian Chojnowski
  1998-2003 (CBMiM PAN)
  prof. Piotr Paneth
  2004-2006 (PŁ)
  prof. Marek Główka
  2007-2009 (PŁ)
  prof. Grzegorz Mlostoń
  2010-2012 (UŁ)
  prof. Jarosław Lewkowski
  2013-2018 (UŁ)
  prof. Agnieszka B. Olejniczak
  2019-2021 (IBM PAN)

Złota Księga Oddziału Łódzkiego


Laureaci Medali i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 1. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
  • 1976 prof. Jan Michalski
  • 2000 prof. Jerzy Kroh
  • 2001 prof. Marian Mikołajczyk
  • 2005 prof. Stanisław Penczek
  • 2009 prof. Wojciech Stec
  • 2018 prof. Grzegorz Mlostoń
 2. Medal im. Wiktora Kemuli
 3. Medal im. Stanisława Kostaneckiego
  • 1980 prof. Andrzej Zwierzak
  • 1981 prof. Marian Mikołajczyk
  • 1990 prof. Wojciech J. Stec
  • 1992 prof. Ryszard Bodalski
  • 2001 prof. Aleksandra Skowrońska
  • 2011 prof. Józef Drabowicz
  • 2013 prof. Grzegorz Mlostoń
  • 2017 prof. Piotr Kiełbasiński
  • 2019 prof. Janusz Zakrzewski
 4. Medal im. Jana Zawidzkiego
  • 1983 prof. Marian Kryszewski
  • 2000 prof. Jerzy Gębicki
  • 2005 prof. Julian Chojnowski
  • 2012 prof. Piotr Paneth
 5. Medal im. Ignacego Mościckiego
 6. Medal im. Jana Harabaszewskiego
  • 1994 mgr Karol Król
 7. Medal Okolicznościowy (Marii Skłodowskiej-Curie)
  • 2010 prof. Janusz Rosiak
  • 2012 prof. Julian Chojnowski
 8. Członkowie Honorowi PTChem (rekomendowani przez Oddział Łódzki)
  • 1956 prof. Edmund Trepka
  • 1964 prof. Alicja Dorabialska
  • 1993 prof. Rolf Huisgen
  • 2000 prof. Jean Pierre Majoral
  • 2002 prof. Heinz Heimgartner
  • 2006 prof. Gunther Maier
  • 2007 prof. Jean-Pierre Vairon
  • 2017 prof. Hans-Ulrich Reissig
 9. Odznaka Honorowa PTChem
  • 2001 prof. Romuald Skowroński
  • 2001 prof. Bogusław Kryczka
  • 2006 dr Ewa Krawczyk-Sójka

Oferty Pracy

Aktualnie brak ofert pracy