Biuro

Aktualności


Czy ciecze jonowe potrafią jeszcze zaskoczyć


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Marzeny Dzidy (Uniwersytet Śląski w Katowicach) zadającej pytanie: Czy ciecze jonowe potrafią jeszcze zaskoczyć
  Wykład odbędzie się online 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 12:00, na platformie GoToMeeting

  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajWalne Zgromadzenie Członków Oddziału Łódzkiego PTChem


W dniu 5 maja 2021 roku (środa) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) 15.45 (drugi termin) na platformie Webex odbędzie się Walne Zgromadzenia Członków Oddziału Łódzkiego PTChem.

Program Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Uwagi techniczne
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, głosowanie
4. Przyjęcie porządku obrad; głosowanie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; głosowanie
6. Wybór protokolanta Zebrania Walnego PTChem; głosowanie
7. Sprawozdanie merytoryczne z bieżącej działalności Zarządu Głównego OŁ PTChem
8. Sprawozdanie finansowe z bieżącej działalności Zarządu Głównego OŁ PTChem
9. Wybór elektorów do Kolegium Elektorów; głosowanie 10 elektorów
10. Wybór kandydata do Komisji Skrutacyjnej PTChem; głosowanie
11. Wybór kandydata do Sądu Koleżeńskiego PTChem; głosowanie
12. Wolne wnioski

Sekcja Historii Chemii PTChem zaprasza!


Sekcja Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego wznowiła swoją działalność. W czwartek 22 kwietnia odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu:
Przewodniczący: dr hab. Jacek Wojaczyński, Uniwersytet Wrocławski,
Sekretarz: prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Politechnika Wrocławska Wszystkie osoby zainteresowane działaniem w ramach Sekcji są proszone o kontakt mailowy: jacek.wojaczynski@chem.uni.wroc.plCyclobutanes and cyclopropanes: methodological studies toward kingianin natural products


  Wydział Chemii UŁ oraz Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zapraszają na wykład, który wygłosi Prof. Yvan Six Ecole Polytechnique, Laboratoire de Synthese Organique, Palaiseau, France zatytułowany: Cyclobutanes and cyclopropanes: methodological studies toward kingianin natural products

  Wykład odbędzie się online 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00, na platformie TEAMS

  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajElectrochemistry and soft junctions


  W imieniu Pani Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomiry Skrzypek oraz Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Łukasz Półtorak z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowany: Electrochemistry and soft junctions
  Wykład odbędzie się online w dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 na platformie TEAMS


Chemical Tools to Study Protein Prenylation


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Marka Distefano (University of Minnesota) zatytułowany: Chemical Tools to Study Protein Prenylation
  Wykład odbędzie się online 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00, na platformie ZOOM

  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajSzczepionki i leki stosowane w terapii Covid-19


  Zachęcamy do zapoznaniem się z pracą Prof. Jolanty Zawilskiej i współpracowników z Zakładu Farmakodynamiki, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zat. „Szczepionki i leki stosowane w terapii Covid-19”.

  Praca w wersji PDF dostępna tutajAnkieta Chemistry Views


Zachęcamy do udziału i rozpowszechnieniu informacji o ankiecie na temat przyszłości Chemistry Views:

https://ptchem.pl/pl/news/general-news/chemistryviews-surveyProf. Sławomira Skrzypek przewodniczącą Sekcji Elektrochemii


Dnia 18 marca 2021 roku odbyło się w trybie online zebranie członków Sekcji Elektrochemii PTChem, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu.
Przewodniczącą Sekcji została wybrana Prof. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału Chemii UŁ.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu Sekcji.Wykład dr hab. Emilii Fornal, prof. UMed w Lublinie


Zapraszamy na wykład dr hab. Emilii Fornal, prof. uczelni z Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wykład odbędzie się 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 na platformie TEAMS,
Tytuł wykładu: Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas wysokich rozdzielczości w badaniach medycznych, żywności i środowiskowych.Wykład Prof. Tomasza Rumana

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Tomasza Rumana.
Wykład odbędzie się online w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 13:00, na platformie GoToMeeting,
Tytuł wykładu: Obrazowanie spektrometrią mas w detekcji i lokalizacji metabolitów.
Zaproszenie w wersji PDF


OGŁOSZENIE:


Bardzo prosimy o wpłaty składek członkowskich PTChem za rok 2021 do 31.03.2021.

Składki członkowskie PTChem
Członkowie zwyczajni: 50 zł
Nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich): 20 zł
Emeryci, studenci i doktoranci: 15 zł
Prenumerata Wiadomości Chemicznych: 60 zł brutto do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału).

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Bank BGŻ: 21 2030 0045 1110 0000 0265 4520


Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego


To niewielka składka a daje duże możliwości:

 • znaleść się w gronie znamienitych chemików, biochemików, biofizyków i materiałowców,

 • wymiana doświadczeń, informacji, zaproszenia na wykładu, seminaria,

 • zniżka za opłaty rejestracyjne na coroczne zjazdu PTChem, najbliższy w tym toku we wrześniu,

 • pomoc koleżeńska, wsparcie międzyinstytutowe.

Pobierz formularz zgłoszeniowy


EuChemS


Zachęcamy młodych badaczy do aplikowania o European Young Chemist Award:

Zachęcamy do aplikowania o grant konferencyjny EuChemS Chemistry Congres:


Ogłoszenie


Uprzejmie prosimy o nadsyłanie informacji o spotkaniach, wydarzeniach czy opublikowanych pracach w celu zamieszczenia odpowiedniej informacji na stronie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Szczególnie chętnie widziane są prace, które ukazały się w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, posiadające wartościowy współczynnik oddziaływania (Impact Factor).
Informacje o autorach, tytule pracy oraz dane bibliograficzne, czyli tytuł czasopisma, rok, wolumin i strony, należy nadsyłać na adres: aolejniczak@cbm.pan.pl

Zarząd


Skład Zarządu Oddziału - kadencja 2019 - 2021:

Przewodniczący:
dr hab., prof. IBM PAN Agnieszka B. Olejniczak IBM PAN 42 272 36 37 aolejniczak@cbm.pan.pl
Wiceprzewodniczący:
dr hab., prof. PŁ Katarzyna Błażewska42 631 31 43katarzyna.blazewska@p.lodz.pl
Skarbnik:
dr hab. Małgorzata Domagała42 635 57 41malgorzata.domagala@chemia.uni.lodz.pl
Sekretarz:
dr Anna Wypych-Stasiewicz42 635 57 87anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

Członkowie Zarządu:
dr hab. , prof. CBMiM PAN Arkadiusz ChworośCBMiM PAN42 680 32 20achworos@cbmm.lodz.pl
dr Aneta RzewnickaCBMiM PANanetrzew@cbmm.lodz.pl
dr Piotr Szajerski 42 631 31 70szajer@mitr.p.lodz.pl
prof. dr hab. Jarosław Lewkowski


Komisja rewizyjna:


Członkowie:
prof. dr hab. Marek CyprykCBMiM PAN42 680 33 14
dr hab., prof. CBMiM PAN Teresa BasińskaCBMiM PAN42 680 32 35
dr hab., prof. UŁ Jarosław Romański42 635 57 69

Rys Historyczny

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego ukonstytuował się 27 marca 1920 roku jako drugi oddział lokalny PTChem (pierwszym był Oddział Lwowski ukonstytuowany 1 grudnia 1919 r., trzecim Oddział Krakowski ukonstytuowany 7 czerwca 1920 r.). Oddział skupiał chemików Łodzi, Zgierza i Pabianic. Początkowo liczył 40 członków. Powstanie Oddziału Łódzkiego i skład Zarządu Oddziału zatwierdził Zarząd Główny PTChem na swoim XII posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1920 r., któremu przewodniczył Wiceprezes Towarzystwa prof. Zawadzki. Obecni byli członkowie Zarządu Głównego: Jabłczyński, Lampe, Miklaszewski, Pietruszyński, Strassburger, Świętosławski, Szperl i Zawadzki. Skład I-go Zarządu Oddział Łódzkiego był następujący: Przewodniczący: Stanisław Lipkowski, zastępcy przewodniczącego: Tadeusz Markowski i Mieczysław Królikowski, sekretarz: Alfred Hirszowski, skarbnik: Artur Goldsobel. W okresie przedwojennym Łódź nie była jeszcze miastem akademickim. Kto wówczas zgłaszał akces do PTChem z okręgu łódzkiego? Oto szereg przykładów: Na posiedzeniach X i XII Zarządu Głównego PTChem (luty-kwiecień 1920 r.) przyjęto m.in. następujących członków zwyczajnych Towarzystwa:

 • inż. Goldsobel Artur, urzędnik miejski w Łodzi
 • inż. Higier Teodor, kierownik AEG w Łodzi
 • dr Hirszowski Alfred, kierownik fabryki "Fr. Beyer i ska Łódź"

Przyjęto wówczas także następujących członków nadzwyczajnych Towarzystwa:

 • inż. Bajer Karol, chemik z Łodzi
 • Feinstein Bolesław, właściciel fabryki chemicznej w Łodzi
 • inż. Gross Oskar, dyr. fabryki w Widzewie
 • Kłoczkowski Jan, chemik przy Magistracie miasta łodzi
 • inż. Markowski Tadeusz, dyr. drukarni Tow. Geyera w Łodzi
 • Margulies Ludwik, chemik z Łodzi
 • inż. Popielawski Kazimierz, chemik fabryki w Łodzi
 • Rajchman Władysław, dyrektor fabryki w Łodzi
 • dr Szpilfogel Maurycy, właściciel fabryki chemicznej "Wola Krzysztoporska"
 • dr Trepka Władysław, dyrektor fabryki barwników anilinowych w Zgierzu
 • dr Wutke Cezary, chemik z Łodzi

Członkami wspierającymi Towarzystwa zostały następujące instytucje i osoby:

 • Tow. Akc. "K. Scheibler i L. Grohman" w Łodzi
 • Tow. Akc. Pabjanickiej fabryki papieru "Robert Saenger"
 • dr Karol Poznański w Łodzi

 • Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTChem

  prof. Osman Achmatowicz
  1946
  prof. Edmund Trepka
  1947 (PŁ)
  prof. Edward Józefowicz
  1949, 1968-1969 (PŁ)
  prof. Zofia Jerzmanowska
  1951-1952 (UŁ)
  prof. Alicja Dorabialska
  1953-1954 (PŁ)
  prof. Mikołaj Łaźniewski
  1959-1960 (UŁ)
  prof. Bolesław Bochwic
  1966-1967 (PŁ)
  prof. Joanna Masłowska
  1976-1983 (PŁ)
  prof. Maria Turowska
  1984-1991 (UŁ)
  prof. Aleksandra Skowrońska
  1992-1997 (CBMiM PAN)
  prof. Julian Chojnowski
  1998-2003 (CBMiM PAN)
  prof. Piotr Paneth
  2004-2006 (PŁ)
  prof. Marek Główka
  2007-2009 (PŁ)
  prof. Grzegorz Mlostoń
  2010-2012 (UŁ)
  prof. Jarosław Lewkowski
  2013-2018 (UŁ)
  prof. Agnieszka B. Olejniczak
  2019-2021 (IBM PAN)

Złota Księga Oddziału Łódzkiego


Laureaci Medali i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 1. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
  • 1976 prof. Jan Michalski
  • 2000 prof. Jerzy Kroh
  • 2001 prof. Marian Mikołajczyk
  • 2005 prof. Stanisław Penczek
  • 2009 prof. Wojciech Stec
  • 2018 prof. Grzegorz Mlostoń
 2. Medal im. Wiktora Kemuli
 3. Medal im. Stanisława Kostaneckiego
  • 1980 prof. Andrzej Zwierzak
  • 1981 prof. Marian Mikołajczyk
  • 1990 prof. Wojciech J. Stec
  • 1992 prof. Ryszard Bodalski
  • 2001 prof. Aleksandra Skowrońska
  • 2011 prof. Józef Drabowicz
  • 2013 prof. Grzegorz Mlostoń
  • 2017 prof. Piotr Kiełbasiński
  • 2019 prof. Janusz Zakrzewski
 4. Medal im. Jana Zawidzkiego
  • 1983 prof. Marian Kryszewski
  • 2000 prof. Jerzy Gębicki
  • 2005 prof. Julian Chojnowski
  • 2012 prof. Piotr Paneth
 5. Medal im. Ignacego Mościckiego
 6. Medal im. Jana Harabaszewskiego
  • 1994 mgr Karol Król
 7. Medal Okolicznościowy (Marii Skłodowskiej-Curie)
  • 2010 prof. Janusz Rosiak
  • 2012 prof. Julian Chojnowski
 8. Członkowie Honorowi PTChem (rekomendowani przez Oddział Łódzki)
  • 1956 prof. Edmund Trepka
  • 1964 prof. Alicja Dorabialska
  • 1993 prof. Rolf Huisgen
  • 2000 prof. Jean Pierre Majoral
  • 2002 prof. Heinz Heimgartner
  • 2006 prof. Gunther Maier
  • 2007 prof. Jean-Pierre Vairon
  • 2017 prof. Hans-Ulrich Reissig
 9. Odznaka Honorowa PTChem
  • 2001 prof. Romuald Skowroński
  • 2001 prof. Bogusław Kryczka
  • 2006 dr Ewa Krawczyk-Sójka

Oferty Pracy


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY (STANOWISKO TYPU POST-DOC)

Wszelkie informacje o stanowisku znajduję się pod linkiem: http://ibmpan.pl/pl/o-instytucie-biologii-medycznej/praca/oferty-pracy

Ogłoszenie w formie PDF: http://ibmpan.pl/images/rekrutacja/2021/03--2-2021-OPUS-19/asystent-post-doc-wersja-polska.pdf