Biuro

Aktualności


Wiązania wodorowe typu C-H…..O rola w biologii


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Zygmunta S. Derewendy, PhD, DSc
  (Department of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia, School of Medicine)
  zatytułowany: Wiązania wodorowe typu C-H…..O rola w biologii
  Wykład odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00, na platformie TEAMS
  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajDr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ przewodniczącym Sekcji Chemii Heteroorganicznej


  Z przyjemnością informujemy że dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ nowym przewodniczącym
  Sekcji Chemii Heteroorganicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
  Prof. M. Rachwalski objął tą funkcję po Prof. Piotrze Kiełbasińskim z CBMiM Łódź.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu Sekcji.Nowe Strategie Dearomatyzacyjne w Stereokontrolowanej Syntezie Organicznej


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. dr hab. inż. Łukasza Albrechta
  (Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka)
  zatytułowany: Nowe Strategie Dearomatyzacyjne w Stereokontrolowanej Syntezie Organicznej
  Wykład odbędzie się 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00, na platformie TEAMS
  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutaj

XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, w budynku Alchemium. Oddział Łódzki PTChem przygotuje nagrody dla wyróżnionych magistrantów oraz dla doktorantów.
Informacje na temat tej sesji wraz ze wzorem abstraktu oraz podanymi terminami zgłoszeń są dostępne na stronie www pod adresem: http://sesjachemikow.p.lodz.pl/

Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkania te corocznie gromadzą kilkuset studentów i doktorantów oraz ich promotorów.Dr hab. Marta Dudek, prof. CBMiM PAN przewodniczącą sekcji Magnetycznego Rezonansu


  Z przyjemnością informujemy że dr hab. Marta Dudek, prof. CBMiM PAN w Łodzi została nową przewodnicząca
  Sekcji Magnetycznego Rezonansu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
  Wybory odbyły się w marcu. Wszyscy głosujący jednomyślnie poparli kandydaturę Prof. Dudek.

Sekcja Magnetycznego Rezonansu od kilku dekad kojarzona jest z aktywnością środowiska łódzkiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Szkoły Spektroskopii NMR czy ostatnio organizowane konferencje YUPPAS. Prof. Dudek deklaruje podtrzymanie wysokiej aktywności edukacyjnej i działania promujące osiągnięcia sekcji.Konferencja HalChem-X odbędzie się na Wydziale Chemii UŁ
W dniach 05-08 wrześnie br. Wydział Chemii UŁ będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji HalChem-X, która ma na celu przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie badań związków zawierających w swoim składzie atom/atomy halogenów. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i do udziału są zaproszeni specjaliści pracujący nie tylko w zakresie nauk chemicznych, lecz także w zakresie nauk biologicznych i fizycznych.
Informacje na temat tej konferencji wraz z templatem abstraktu oraz podanymi terminami zgłoszeń są dostępne na stronie www pod adresem: http://www.chemia.uni.lodz.pl/HalChem-X/ Komitet Organizacyjny zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów do udziału w konferencji, która odbędzie się w tradycyjnej formule konferencji stacjonarnej (on site).
Plakat dotyczący Konferencji w wersji PNG dostępny tutajPOL-OpenScreen - Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych (KBZCh) - Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Zbigniewa Leśnikowskiego
  (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi)
  zatytułowany: POL-OpenScreen - Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych (KBZCh) - Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej
  Wykład odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00, na platformie TEAMS
  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajCzy ciecze jonowe potrafią jeszcze zaskoczyć? Część II - Zastosowania


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Marzeny Dzidy
  (Zakład Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  zatytułowany: Czy ciecze jonowe potrafią jeszcze zaskoczyć? Zastosowania
  Wykład odbędzie się 17 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00, na platformie TEAMS
  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajProf. Beata Kolesińska Przewodniczącą Sekcji Chemii Organicznej


Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej została wybrana na Przewodniczącą Sekcji Chemii Organicznej PTChem na kadencję 2022-2024
Do głosowania w II turze Wyborów uprawnionych było 267 Członków Sekcji Chemii Organicznej PTChem. W wyborach wzięło udział 130 osób (49% uprawnionych do głosowania). Prof. Beata Kolesińska, członkini Oddziału Łódzkiego PTChem, uzyskała 70 głosów i tym samym została wybrana na Przewodniczącą Sekcji Chemii Organicznej PTChem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu Sekcji.Historia chemii. Osobiste spojrzenie badacza


  Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Wojciecha Wolfa
  (Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej)
  zatytułowany: Historia chemii. Osobiste spojrzenie badacza
  Wykład odbędzie się 17 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00, na platformie TEAMS
  osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: aolejniczak@cbm.pan.pl
  Abstrakt w wersji PDF dostępny tutajZostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego


To niewielka składka a daje duże możliwości:

 • płacąc jedną składkę mogą legitymować się zarówno przynależnością do PTChem jak i EuChemS,

 • znaleść się w gronie znamienitych chemików, biochemików, biofizyków i materiałowców,

 • wymiana doświadczeń, informacji, zaproszenia na wykładu, seminaria,

 • zniżka za opłaty rejestracyjne na coroczne zjazdu PTChem, najbliższy w tym toku we wrześniu,

 • pomoc koleżeńska, wsparcie międzyinstytutowe.

Pobierz formularz zgłoszeniowy


EuChemS


Zachęcamy młodych badaczy do aplikowania o European Young Chemist Award:

Zachęcamy do aplikowania o grant konferencyjny EuChemS Chemistry Congres:


Ogłoszenie


Uprzejmie prosimy o nadsyłanie informacji o spotkaniach, wydarzeniach czy opublikowanych pracach w celu zamieszczenia odpowiedniej informacji na stronie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Szczególnie chętnie widziane są prace, które ukazały się w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, posiadające wartościowy współczynnik oddziaływania (Impact Factor).
Informacje o autorach, tytule pracy oraz dane bibliograficzne, czyli tytuł czasopisma, rok, wolumin i strony, należy nadsyłać na adres: aolejniczak@cbm.pan.pl

Zarząd


Skład Zarządu Oddziału - kadencja 2022 - 2024:

Przewodniczący:
dr hab., prof. IBM PANAgnieszka B. OlejniczakIBM PAN+42 272 36 37 aolejniczak@cbm.pan.pl
Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab.Arkadiusz ChworośCBMiM PAN+42 680 32 20 achworos@cbmm.lodz.pl
Skarbnik:
dr hab.Małgorzata Domagała+42 635 57 41 malgorzata.domagala@chemia.uni.lodz.pl
Sekretarz:
dr, prof. UŁAnna Wypych-Stasiewicz+42 635 57 87 anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

Członkowie Zarządu:
dr hab., prof. PŁKatarzyna Błażewska+42 631 31 43 katarzyna.blazewska@p.lodz.pl
drAneta RzewnickaCBMiM PAN anetrzew@cbmm.lodz.pl

Komisja rewizyjna:
prof. dr hab.Marek CyprykCBMiM PAN+42 680 33 14 mcypryk@cbmm.lodz.pl
dr hab., prof. CBMiM PANTeresa BasińskaCBMiM PAN+42 680 32 35 basinska@cbmm.lodz.pl
dr hab., prof. UŁJarosław Romański+42 635 57 69 jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.plRys Historyczny

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego ukonstytuował się 27 marca 1920 roku jako drugi oddział lokalny PTChem (pierwszym był Oddział Lwowski ukonstytuowany 1 grudnia 1919 r., trzecim Oddział Krakowski ukonstytuowany 7 czerwca 1920 r.). Oddział skupiał chemików Łodzi, Zgierza i Pabianic. Początkowo liczył 40 członków. Powstanie Oddziału Łódzkiego i skład Zarządu Oddziału zatwierdził Zarząd Główny PTChem na swoim XII posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1920 r., któremu przewodniczył Wiceprezes Towarzystwa prof. Zawadzki. Obecni byli członkowie Zarządu Głównego: Jabłczyński, Lampe, Miklaszewski, Pietruszyński, Strassburger, Świętosławski, Szperl i Zawadzki. Skład I-go Zarządu Oddział Łódzkiego był następujący: Przewodniczący: Stanisław Lipkowski, zastępcy przewodniczącego: Tadeusz Markowski i Mieczysław Królikowski, sekretarz: Alfred Hirszowski, skarbnik: Artur Goldsobel.
W okresie międzywojennym Łódź nie była jeszcze miastem akademickim. Kto wówczas mógł zgłaszać akces do PTChem z okręgu łódzkiego? Oto szereg przykładów: Na posiedzeniach X i XII Zarządu Głównego PTChem (luty-kwiecień 1920 r.) przyjęto m.in. następujących członków zwyczajnych Towarzystwa:

 • inż. Goldsobel Artur, urzędnik miejski w Łodzi
 • inż. Higier Teodor, kierownik AEG w Łodzi
 • dr Hirszowski Alfred, kierownik fabryki "Fabryka Beyer i s-ka Łódź"

Przyjęto wówczas także następujących członków nadzwyczajnych Towarzystwa:

 • inż. Bajer Karol, chemik z Łodzi
 • Feinstein Bolesław, właściciel fabryki chemicznej w Łodzi
 • inż. Gross Oskar, dyrektor fabryki w Widzewie
 • Kłoczkowski Jan, chemik przy Magistracie miasta Łodzi
 • inż. Markowski Tadeusz, dyrektor drukarni Towarzystwa Geyera w Łodzi
 • Margulies Ludwik, chemik z Łodzi
 • inż. Popielawski Kazimierz, chemik fabryki w Łodzi
 • Rajchman Władysław, dyrektor fabryki w Łodzi
 • dr Szpilfogel Maurycy, właściciel fabryki chemicznej "Wola Krzysztoporska"
 • dr Trepka Władysław, dyrektor fabryki barwników anilinowych w Zgierzu
 • dr Wutke Cezary, chemik z Łodzi

Członkami wspierającymi Towarzystwa zostały następujące instytucje i osoby:

 • Towarzystwo Akcyjne Karol Scheibler i Ludwig Grohman w Łodzi
 • Towarzystwo Akcyjne Pabianickiej Fabryki Papieru Robert Saenger
 • Dr Karol Poznański w Łodzi

 • Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTChem

  inż. Stanisław Lipkowski
  1920-1921
  Władysław Kiełbasiński
  1922-1923
  inż. Tadeusz Markowski
  1924
  dr Alfred Hirszowski
  1925-1926
  Artur Scheunert
  1927-1928
  inż. Henryk Flejszer
  1929
  Henryk Broniatowski
  1930-1935
  Marian Piasecki
  1936-1939
  prof. Osman Achmatowicz
  1946 (PŁ)
  prof. Edmund Trepka
  1947 (PŁ)
  prof. Eugeniusz Michalski
  1948 (UŁ)
  prof. Edward Józefowicz
  1949, 1957-1958, 1968-1969 (PŁ)
  prof. Stanisław Kiełbasiński
  1950 (PŁ)
  prof. Zofia Jerzmanowska
  1951-1952 (UŁ)
  prof. Alicja Dorabialska
  1953-1954 (PŁ)
  prof. Stanisław Zagrodzki
  1955-1956 (PŁ)
  prof. Mikołaj Łaźniewski
  1959-1960 (UŁ)
  prof. Antoni Justat
  1961-1963 (PŁ)
  prof. Tadeusz Lipiec
  1964-1965 (AM)
  prof. Bolesław Bochwic
  1966-1967 (PŁ)
  prof. Mieczysław Wroński
  1970-1972 (UŁ)
  prof. Zdzisław Gałdecki
  1973 (PŁ)
  prof. Stefania Taniewska-Osińska
  1974-1976 (UŁ)
  prof. Joanna Masłowska
  1976-1983 (PŁ)
  prof. Maria Turowska
  1984-1991 (UŁ)
  prof. Aleksandra Skowrońska
  1992-1997 (CBMiM PAN)
  prof. Julian Chojnowski
  1998-2003 (CBMiM PAN)
  prof. Piotr Paneth
  2004-2006 (PŁ)
  prof. Marek Główka
  2007-2009 (PŁ)
  prof. Grzegorz Mlostoń
  2010-2012 (UŁ)
  prof. Jarosław Lewkowski
  2013-2018 (UŁ)
  prof. Agnieszka B. Olejniczak
  2019-2024 (IBM PAN)

Złota Księga Oddziału Łódzkiego


Laureaci Medali i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 1. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
  • 1976 prof. Jan Michalski
  • 2000 prof. Jerzy Kroh
  • 2001 prof. Marian Mikołajczyk
  • 2005 prof. Stanisław Penczek
  • 2009 prof. Wojciech Stec
  • 2018 prof. Grzegorz Mlostoń
 2. Medal im. Wiktora Kemuli
 3. Medal im. Stanisława Kostaneckiego
  • 1980 prof. Andrzej Zwierzak
  • 1981 prof. Marian Mikołajczyk
  • 1990 prof. Wojciech J. Stec
  • 1992 prof. Ryszard Bodalski
  • 2001 prof. Aleksandra Skowrońska
  • 2011 prof. Józef Drabowicz
  • 2013 prof. Grzegorz Mlostoń
  • 2017 prof. Piotr Kiełbasiński
  • 2019 prof. Janusz Zakrzewski
 4. Medal im. Jana Zawidzkiego
  • 1983 prof. Marian Kryszewski
  • 2000 prof. Jerzy Gębicki
  • 2005 prof. Julian Chojnowski
  • 2012 prof. Piotr Paneth
 5. Medal im. Ignacego Mościckiego
 6. Medal im. Jana Harabaszewskiego
  • 1994 mgr Karol Król
 7. Medal Okolicznościowy (Marii Skłodowskiej-Curie)
  • 2010 prof. Janusz Rosiak
  • 2012 prof. Julian Chojnowski
 8. Członkowie Honorowi PTChem (rekomendowani przez Oddział Łódzki)
  • 1956 prof. Edmund Trepka
  • 1964 prof. Alicja Dorabialska
  • 1993 prof. Rolf Huisgen
  • 2000 prof. Jean Pierre Majoral
  • 2002 prof. Heinz Heimgartner
  • 2006 prof. Gunther Maier
  • 2007 prof. Jean-Pierre Vairon
  • 2017 prof. Hans-Ulrich Reissig
 9. Odznaka Honorowa PTChem
  • 2001 prof. Romuald Skowroński
  • 2001 prof. Bogusław Kryczka
  • 2006 dr Ewa Krawczyk-Sójka

Oferty Pracy