Profesor Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego laureatem medalu im. J. Śniadeckiego w roku 2018
list w wersji PDFPanie Profesorze, serdecznie gratulujemy!

Uwaga!
Legitymacje członkowskie do odbioru u skarbnika OŁ PTChem dr Katarzyny Urbaniak, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, budynek 4, I piętro, pok. 4-119 lub 4-120.
1. Paweł Lemieszczuk
2. Anna Przerywacz
  3. Andrii Aleksieiev
  4. Daria Jaworska
5. Katarzyna Frątczak
6. Tomasz Pawlak

Mówi się o nas - i to dobrze

Profesor Hans-Urlich Reissig otrzymał, w tym roku (2017) Honorowe Członkowstwo Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Inicjatorem uhonorowania dokonań Profesora w ten właśnie sposób był Oddział Łódzki PTChem. Życiorys profesora Reissiga znajdą Państwo w zakładce "Złota Księga". I proszę - sprawa nie pozostaje bez echa - renomowane, niemieckie czasopismo Angewandte Chemie chwali się profesorem Reissigiem oraz tym, że został On Honorowym Członkiem naszego Towarzystwa. Na dowód, niech mi będzie wolno zacytować początek owego tekstu z Angewandte: "Hans-Ulrich Reissig . has been awarded Honorary Membership of the Polish Chemical Society in acknowledgement of his scientific achievements and his long-lasting collaborations with chemists from Poland." Cały artykuł mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej czasopisma Angewandte Chemie International Edition.
W uzupełnieniu, warto dodać, że główny nurt współpracy laureata z polskimi chemikami dotyczy kontaktów rozwijanych w zakresie chemii organicznej z pracownikami Wydziału Chemii UŁ.
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń otrzymał finansowanie projektu w konkursie BEETHOVEN-2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Profesor Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze swym niemieckim partnerem, profesorem Peterem R. Schreinerem z Instytutu Chemii Organicznej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen otrzymał finansowanie w wysokości ponad 1.8 mln zł. na realizację projektu p.t. "3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywnością oraz nowe zastosowania w syntezie asymetrycznej". Połowa tej kwoty zostanie wykorzystana przez zespół łódzki. Projekt obejmuje syntezę nowej generacji heterocyklicznych karbenów nukleofilowych modyfikowanych grupami alkoksylowymi; wśród nich, planuje się otrzymanie wielu pochodnych w formie enancjomerycznie czystej. Karbeny nukleofilowe (NHC) zostały odkryte stosunkowo niedawno; od samego początku są intensywnie badane, co zaowocowało ich zastosowaniem w wielu gałęziach przemysłu oraz w nauce podstawowej, do ustaleń związanych z budową związków chemicznych o dużym znaczeniu dla rozwoju chemii strukturalnej. Karbeny nukleofilowe znajdują zastosowanie zarówno w reakcjach katalizowanych związkami metaloorganicznymi jak i w organokatalizie. Szczególne znaczenie mają ich kompleksy z metalami przejściowymi, głównie palladem i rutenem, co jest szeroko wykorzystywane w reakcjach krzyżowego sprzęgania oraz metatezie olefin.
Badania w dziedzinie karbenów nukleofilowych, zaprojektowane przez zespół prof. G. Mlostonia, mają na celu zarówno rozwinięcie metod ich syntezy jak i zbadanie możliwości praktycznego wykorzystania jako tzw. "niezwykłych/wyjątkowych cząsteczek" (exceptional molecules). Głównymi obiektami badań będą pochodne imidazolu (również jego N-tlenki) otrzymywane metodami rozwijanymi w UŁ od kilkudziesięciu lat i zapoczątkowanymi pracami prof. W. E. Hahna.
Panie Profesorze! Drogi Kolego Grzegorzu! Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji Projektu.
Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences
and
Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
in cooperation with
Faculty of Chemistry University of Łódź Faculty of Mathematics and Natural Sciences Jan Dlugosz University in Czestochowa Łódź Branch Polish Chemical Society
take pleasure in announcing
XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds"
and
XVII International Symposium On Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds
which will be held in CMMS PAS in Łódź (Sienkiewicza 112) on 23-24 November 2017 (Thursday and Friday).

The symposium is dedicated to
Professor Marian Mikołajczyk
(CBMM PAN, Łódź)
on the occasion of his 80 th birthday.

Read the full information in PDF document.

Kwiaty pod tablicą pamięci prof. St. Kostaneckiego

11 listopada 2016 roku, w dniu Święta Niepodległości, na 4 dni przed 106 rocznicą śmierci profesora Stanisława Kostaneckiego, złożone zostały kwiaty pod tablicą Jego pamięci, umieszczoną na grobowcu rodziny Kostaneckich w Kazimierzu pod Lutomierskiem. Wiązankę złożyła delegacja Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w skład której wchodzili profesorowie: Wanda Midura, Grzegorz Mlostoń i Jarosław Lewkowski. Stanisław Kostanecki, patron jednego z medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego, był nie tylko wybitnym chemikiem-organikiem, ale również gorącym i aktywnie działającym polskim patriotą, dlatego uczczono Jego pamięć właśnie w dniu Święta Niepodległości.


Nasz Kolega, Profesor Zbigniew Leśnikowski z IBM PAN w Łodzi opublikował ostatnio dwa, niezwykle ciekawe artykuły przeglądowe. Bardzo gorąco polecamy ich lekturę.
Poniżej podajemy odnośniki:
 1. Z.J. Leśnikowski, Challenges and Opportunities for the Application of Boron Clusters in Drug Design,
  J. Med. Chem., 2016, 59 (17), pp 7738-7758. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.5b01932 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jmedchem.5b01932
 2. Z.J. Leśnikowski, Recent developments with boron as a platform for novel drug design,
  Expert Opinion on Drug Discovery, 2016, 11(6), pp 569-578 DOI: 10.1080/17460441.2016.1174687 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17460441.2016.1174687
Oświadczenie Oddziału Łódzkiego PTChem
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaświadcza z całą mocą, iż profesor Bogusław Buszewski, były prezes PTChem, nasz Kolega, zasłużony i niezmiernie aktywny członek Towarzystwa oraz wysokiej klasy naukowiec, NIE MA NIC WSPÓLNEGO z oszustwem w postaci pseudo-czasopisma Sylwan. English Edition, działającego za pośrednictwem strony internetowej: http://sylwan.ibles.org/index.html.
Autorzy tego procederu, posługując się nazwiskiem Buszewski, w niecny i bezprawny sposób wykorzystują jego autorytet naukowy i moralny dla osiągnięcia swoich celów.
Jednocześnie, informujemy, iż nasze zastrzeżenia nie dotyczą istniejącego czasopisma "Sylwan", działającego pod adresem http://sylwan.ibles.waw.pl, którego redakcja, nota bene ostrzega na swojej stronie przed ludźmi pod nie się podszywającymi.
REECE URRY CAIN WASSERMAN MINORSKY JACKSON
BIOLOGIA
CAMPBELLA
ISBN 978-83-7818-716-5,
Druga polska edycja fenomenalnego podręcznika biologii opracowanego przez zespół słynnych biologów amerykańskich. Perfekcyjna kompozycja materiału, mnóstwo doskonałych ilustracji, rzetelne opracowanie i przystępny język, to niezaprzeczalne atuty tej niezwykłej książki. To wydanie - zmienione, unowocześnione i znacznie poszerzone - zawiera najnowsze odkrycia i wyniki badań w tej błyskawicznie rozwijającej się gałęzi nauki, szczególnie w takich dziedzinach jak ewolucja, ekologia czy genetyka. Podręcznik stanowi nieodzowną pomoc dla uczniów i studentów kierunków medycznych i biologiczno-chemicznych ale jest także pasjonującą lekturą dla wszystkich tych, którzy po prostu są ciekawi świata i rządzących nim mechanizmów.

Zapraszamy na stronę www.biologiacampbella.pl

57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014 roku

No i stało się... 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przeszedł do historii. A wydaje się, że to było zaledwie kilka tygodni temu, kiedy spotkaliśmy się na pierwszym zebraniu organizacyjnym połączonych sił częstochowsko-łódzkich (bo należy w tym miejscu zaznaczyć, że to pierwszy w historii Zjazdów naukowych PTChem zorganizowany wspólnymi siłami środowisk naukowych Częstochowy i Łodzi), a to już po wszystkim. Na Zjazd przyjechało grubo ponad 1000 osób, które oprócz wysłuchania wykładów plenarnych i zaproszonych, dzieliły swój czas pomiędzy obrady 12 sekcji i 3 sympozjów tematycznych. Pod tym względem "nasz" Zjazd nie odbiegał znacznie od poprzednich. A co go wyróżniało ? Organizatorom nie wypada o tym mówić, a tym bardziej pisać, oddam więc głos Gościowi Zjazdu, Profesorowi Johnowi Joule'owi, tegorocznemu laureatowi Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Ważna informacja
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego był ostatnim firmowanym, oprócz PTChem przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Od roku 2015, spotykać się będziemy na Zjazdach PTChem.

Wersja elektroniczna Materiałów Zjazdowych zawierająca m.in. streszczenia wystąpień:
57 Zjazd PTChem i SITPChem 2014 Mat. Zjazd. Part 1 i Part 2


Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń laureatem Medalu im. Stanisława Kostaneckiego

Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - Dziekan Wydziału Chemii - został wyróżniony Medalem im. Stanisława Kostaneckiego. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przyznawane corocznie jednemu laureatowi, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie chemii organicznej.
Medal zostanie wręczony podczas uroczystej inauguracji 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbędzie się w Siedlcach, w dniach 16 20 września 2013 roku.

Uroczystość poświęcona 102 rocznicy śmierci prof. St. Kostaneckiego

W dniu 15 listopada w 102 rocznicę śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego złożono wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną obok Pracowni Preparatyki Organicznej Wydziału Chemii. Organizatorami uroczystości był Wydział Chemii UŁ oraz Oddział Łódzki PTChem.
W przeddzień uroczystości w Pracowni Preparatyki Organicznej oraz hallu umieszczono postery opisujące osiągnięcia prof. St. Kostaneckiego.


Zobacz zdjęcia z uroczystości

Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń laureatem nagrody Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego

Tegoroczną nagrodę Liebig Lecturship przyznawaną corocznie zagranicznemu chemikowi w uznaniu osiągnięć w zakresie chemii organicznej otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń.
Wykłady związane z tą nagrodą zostaną zaprezentowane w Berlinie, Chemnitz, Dreźnie, Jenie, Monachium i Giessen w grudniu 2012 r.

Zobacz artykuł o laureatach tegorocznych nagród GDCH (Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10931 – 10932)
Zobacz poster laureata

'Łódź-Giessen Chemistry Workshop'

W dniach 10-14 października 2012 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się Warsztaty Chemiczne: 'Łódź-Giessen Chemistry Workshop'. Warsztaty te są wynikiem wieloletniej i owocnej współpracy prowadzonej w dziedzinie chemii w ramach bezpośredniej umowy pomiędzy Uniwersytetami w Giessen i Łodzi. W ramach Warsztatów wygłoszono 18 wykładów oraz 18 komunikatów przygotowanych przez pracowników naukowych oraz doktorantów obydwu Uniwersytetów. Dla niektórych gości z Giessen była to pierwsza wizyta w Łodzi. Z tego powodu do programu Warsztatów włączono zwiedzanie Uczelni oraz wycieczkę do najciekawszych zakątków naszego miasta.
Zobacz zdjęcia z Warsztatów

Panel dyskusyjny zorganizowany przez Oddział Łódzki PTChem

W czwartek 19 kwietnia 2012 roku na Wydziale Chemii UŁ odbył się panel dyskusyjny na temat wyboru „7 Najważniejszych Związków Chemicznych”. Ta impreza, zorganizowana przez Oddział Łódzki PTChem stanowiła jeden z punktów programu „XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki”.
Uczestnikami dyskusji panelowej byli pracownicy naukowi CBMiM PAN: prof. B. Nawrot, prof. M. Cypryk, prof. P. Kiełbasiński oraz pracownicy naukowi UŁ: prof. G. Andrijewski, prof. J. Lewkowski, prof. M. Palusiak, prof. J. Zakrzewski. Moderatorem dyskusji był przewodniczący OŁ PTChem prof. G. Mlostoń.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono listę 7 najważniejszych związków chemicznych, na której znalazły się: woda – H2O, kwas fosforowy H3PO4, ditlenek krzemu – SiO2, tlenek azotu – NO, cis-platyna (NH3)2PtCl2, nitrogliceryna, DDT. Panel zgromadził liczne grono słuchaczy, wśród których największą liczbę stanowili studenci i doktoranci UŁ.

II Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

W dniu 20 czerwca 2011 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików.
Podobnie jak w roku ubiegłym prezentacje prac magisterskich odbyły się w ramach sesji posterowej, natomiast wytypowani doktoranci, reprezentujący Studia Doktoranckie poszczególnych jednostek, wzięli udział w sesji prezentacji ustnych.
II Sesja Magistrantów i Doktorantów odbywała się pod patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Prodziekan Wydziału dr hab., prof. UŁ Grzegorz Andrijewski.
Zobacz zdjęcia z Sesji. Zobacz listę nagrodzonych.

IVth International Mini-Symposium 'Metal containing substrates and metal catalyzed reactions

W dniu 24 maja 2011 Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował 'IVth International Mini-Symposium 'Metal containing substrates and metal catalyzed reactions' . Odbyło się ono w zespole budynków Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi.
Wykładowcami sympozjum byli: Wolfgang Weigand (Jena, Germany), Ahmed Ali (Cairo, Egypt), Arkadiusz Chworoś (Łódź, Poland), Oleh Demchuk (Lublin, Poland), Daniel Gryko (Warszawa, Poland), Antoni Pietrzykowski (Warszawa, Poland), Bogna Rudolf (Łódź, Poland).

Panel dyskusyjny na Wydziale Chemii UŁ

W ramach XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zorganizował panel dyskusyjny zatytułowany "Jak dziś należy rozumieć i przedstawiać wiązanie chemiczne". Dyskusja, w której uczestniczyli:
 • dr hab. prof. UŁ - Grzegorz Andrijewski - Wydział Chemii UŁ,
 • dr hab. inż. prof. CBMiM - Marek Cypryk - CBMiM - profesor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,
 • dr hab. prof. UŁ - Marcin Palusiak - Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego UŁ,
 • prof. dr hab. inż. Marek Potrzebowski - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,
 • prof. dr hab. Stanisław Słomkowski - Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,
 • dr hab. inż. - Janusz Zachara - Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
 • dr hab. inż. prof. PŁ - Wojciech Wolf - Prorektor Politechniki Łódzkiej
odbyła się w dniu 14. 04. 2011 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Moderatorem dyskusji był przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTChem prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zamierza organizować podobne panele dyskusyjne także w przyszłości. Najlepszym terminem wydaje się być tydzień obejmujący Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.

Nagroda Wolfa z chemii dla Krzysztofa Matyjaszewskiego

Krzysztof Matyjaszewski, najsłynniejszy polski, a właściwie polsko-amerykański chemik, profesor Uniwersytetu Carnegie-Mellon, otrzymał 15 lutego 2011 r. Nagrodę Wolfa w dziedzinie nauk chemicznych.

Nagroda ta uważana jest za pewnego rodzaju "namaszczenie" przed Nagrodą Nobla, bo aż 9 wśród 42 dotychczasowych jej laureatów otrzymało kilka lat później tę najważniejszą nagrodę naukową. Pozostali laureaci Nagrody Wolfa to na ogół najwybitniejsi na świecie naukowcy w swoich dziedzinach chemii, jak np. elektrochemik Allen Bard czy chemik nieorganik Frank Albert Cotton i wielu innych. Fundacja Wolfa przyznaje nagrody w sześciu dziedzinach: chemii, fizyce, matematyce, medycynie, rolnictwie i sztuce. Matyjaszewski jest drugim Polakiem, który otrzymał tę nagrodę, pierwszym był Krzysztof Penderecki - laureat z 1987 r. Krzysztof Matyjaszewski jest uczniem Stanisława Penczka - wybitnego chemika z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Jego najbardziej znaczącym osiągnięciem naukowym jest odkrycie i opracowanie nowej metody kontrolowanej polimeryzacji wolnorodnikowej (tzw. metody ATRP) mającej ogromny wpływ na rozwój chemii i technologii polimerów. Matyjaszewski jest nadal silnie związany z Łodzią. Ściśle współpracuje z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych i jest przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej Europejskiego Centrum Bio - i Nanotechnologii Politechniki Łódzkiej.

Artykuł z Gazety Wyborczej autorstwa Adama Pronia i Jaceka Ulańskiego z dnia 2011-02-17.
(Profesor Adam Proń jest pracownikiem Komisariatu ds. Energii Atomowej i Politechniki Warszawskiej. Profesor Jacek Ulański jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej.)


Medal dla prof. J. Drabowicza

Na wniosek Oddziału Łódzkiego PTChem, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2010 r. podjął decyzję o odznaczeniu prof. dr hab. Józefa Drabowicza z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi medalem im St. Kostaneckiego.
Medal ten jest przyznawany corocznie jednej osobie w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie chemii organicznej.
Wręczenie medalu nastąpi w trakcie otwarcia nadchodzącego Zjazdu PTChem i SITPChem w Lublinie w dniu 19 września 2011 r.
Gratulujemy profesorowi J. Drabowiczowi z okazji tego zaszczytnego wyróżnienia.


Zapraszamy do korzystania z portalu "ResearchGate" profesjonalnej sieci dla naukowców.
Baza uczestników sieci obejmuje aktualnie ponad milion naukowców ze 190 państw. Użytkownicy zarządzają własną listą publikacji, bezpośrednio przejętą z fachowych baz danych, zawierających ponad 40 milionów haseł.
W ResearchGate działa ponadto mechanizm rekomendacji: można polecać publikacje wykazujące podobieństwo tematyczne do własnych opracowań i dziedzin badawczych, a także użytkowników o zbliżonym profilu działalności naukowej.
Użytkownicy mają dostęp do kilku tysięcy ofert pracy w poważnych instytucjach badawczych na całym świecie. Dodatkowo umożliwiamy wgląd do programów najnowszych konferencji naukowych.
Więcej informacji na stronch: rg1 i rg2.

Ogłoszenie

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie informacji o ostatnio opublikowanych pracach (od roku 2010) w celu zamieszczenia odpowiedniej informacji na stronie WWW Oddziału Łódzkiego w dziale 'Życie Naukowe'.
Zamieszczone zostaną te prace, które ukazały się w czasopismach tzw. Listy Filadelfijskiej, posiadające wartość współczynnika oddziaływania (Impact Factor) IF>1,5.
Informacje o autorach, tytule pracy oraz dane bibliograficzne, czyli tytuł czasopisma, rok, wolumin i strony, należy nadsyłać na adres: wyrozebski@uni.lodz.pl
Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego
Bank BGŻ: 21 2030 0045 1110 0000 0265 4520

Informacje o składkach
Skarbnik dr K. Urbaniak
nr tel. 042 635 57 68

WAŻNE LINKI

ARCHIWUM


PTCHem | Uniwersytet Łódzki | Politechnika Łódzka | CBMiM | obsługa witryny - Jarosław Wyrozebski |